Behandling av personuppgifter

Kommunikationsverket skyddar de personuppgifter som det fått på det sätt som lagstiftningen förutsätter med behövliga organisatoriska och administrativa metoder.

Kommunikationsverket använder personuppgifter för att sköta lagstadgade uppgifter. Kommunikationsverket varken använder eller lämnar ut personuppgifter till direktmarknadsföring eller marknads- och opinionsundersökningar. För undersökningar av kundtillfredsställelse begär Kommunikationsverket den berörda personens samtycke. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas i allmänhet på myndighetsverksamheten.

Personer har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv samt rätt att begära att personuppgifterna i fråga rättas.

Ytterligare information ger vid behov Kommunikationsverkets dataskyddsansvarig Kirsi Sunila-Putilin, e-postadressen: fornamn.efternamn(at)ficora.fi, tfn 0295 390 498, +358 295 390 498

I dataskyddsfrågor är tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå, kontaktuppgifter tietosuoja(at)om.fi, växel: 029 56 66700, från utlandet +358 29 56 66700

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Dataskydd

Uppdaterad 13.11.2017

LinkedIn Print

Kontakta oss

Ta kontakt via kontaktblanketten eller genom att ringa till kundtjänsten.