Anmälan om kränkning av informationssäkerheten

Privatpersoner, företag och organisationer kan till Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket anmäla kränkningar av informationssäkerheten de blivit utsatta för, t.ex. phishing eller blockeringsattacker, samt kränkningsförsök. För teleföretag finns en egen kontaktblankett.

På basis av kontakterna utreder Cybersäkerhetscentret kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa incidenter och informerar om informationssäkerhetsärenden. Cybersäkerhetscentret bistår också i informationssäkerhetsfrågor. Hjälpen kan vara av allmän eller teknisk karaktär.

Om ditt meddelande omfattar ett virussampel, spara det i en zip-fil och skydda filen med lösenordet "infected".

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , Blanketter , Elektroniska tjänster

Uppdaterad 07.09.2016

LinkedIn Print

Kontakta oss

Ta kontakt via kontaktblanketten eller genom att ringa till kundtjänsten.