Våra tjänster

Våra tjänster

Kontakta Kommunikationsverket elektroniskt via kontaktblanketten eller genom att ringa kundtjänsten. Vi betjänar dig när du vill ansöka om tillstånd eller göra anmälningar samt i olika ärenden som hänför sig till myndighetstillsyn.

Kontakta oss

Ta kontakt via kontaktblanketten eller genom att ringa till kundtjänsten.