Televisions- och radioprogramutbud

Kommunikationsverket övervakar televisions- och radioprogramutbud på olika sätt. Övervakningsuppgiften grundar sig på lagstiftning som garanterar ett mångsidigt och helt programutbud med hänsyn till särskilda grupper.

Ämnesord: Radio , Television , Lagar

Uppdaterad 26.03.2015

LinkedIn Print