Televisions- och radioprogramutbud

Kommunikationsverket övervakar televisions- och radioprogramutbud på olika sätt. Övervakningsuppgiften grundar sig på lagstiftning som garanterar ett mångsidigt och helt programutbud med hänsyn till särskilda grupper.


Ämnesord: Radio, Television, Lagar


LinkedIn Print