Distribution av marksänd television och kanalknippen

Ungefär hälften av finländarna tittar på television hemma via ett antennät, dvs. med hjälp av en antenn som ofta installerats på taket. Antenntelevisionsnätet når över 99,9 procent av alla finländare. Antennmottagningen är också det vanligaste sättet att ta emot televisionssändningar på fritidsbostaden.

I Fastlandsfinland distribueras marksända tv-kanaler riksomfattande eller nästan riksomfattande i sju olika kanalknippen (sk. multiplex, MUX). Två bolag, Digita Ab och DNA Ab, har en nätkoncession för dessa kanalknippen (distributionsnät)

Utöver de riksomfattande näten finns det också regionala kanalknippen.

För att ta emot marksändn tv behövs minst en DVB-T-mottagare. För att titta på sändningar via DVB-T2-nätet behövs en DVB-T2-kompatibel mottagare.

Alla programkanaler syns inte i hela landet. Koncessionerna innefattar krav på hur stor del av befolkningen varje program minst ska nå. I praktiken är täckningsområdena dock mer omfattande än minimikraven.

Information on programinnehållet av kanalknippen finns på internetsidor av operatörer (Digita, DNA).

För centralantennsystem gäller även distributionsskyldighet. Det betyder att ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag eller andra med dem jämförbara håll som upprätthåller ett centralantennsystem ska se till att vissa programutbud och tjänster tillhandahålls användarna i oförändrad form och samtidigt som den ursprungliga sändningen.

Läs mer om distributionsskyldigheten.

TV-utbud på Åland

TV-utbudet på Åland avviker från utbudet i Fastlandsfinland. I landskapet är det möjligt att ta emot nio TV-kanaler via två kanalknippen.

Ålands radio och tv (ÅRTV)

Tv-stationer i Finland
Radiostationer i Finland

Ämnesord: Television , Antenn , TV-täckning , Täckning , Täckningsområde , Anvisningar

Uppdaterad 11.09.2014

LinkedIn Print