Mottagning och distribution av televisionsprogram

För att distribuera televisionsprogram används digital teknik av många slag och olika distributionskanaler, såsom antenndistribution, kabelnät, satellit och bredbandsnät. Varje distributionskanal behöver en egen mottagare och en separat adapter (en box) eller en television med en inbyggd tuner. Samma utrustning kan dock ha mottagare för flera distributionskanaler.

Ämnesord: Telefon , Distribution

Uppdaterad 28.09.2013

LinkedIn Print