Rådgivningstjänsten hjälper med kanalsökningen

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper konsumenterna med kanalsökningen under den tiden det görs frekvensändringar i det markbundna tv-nätet.

Telefonnumret till tjänsten är 0295 390 280 och öppettiderna vardagar kl. 14.00 - 19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Man ska göra en ny kanalsökning efter frekvensändringarna i det egna området.

De flesta tv-apparater söker kanalerna automatiskt när man startar kanalsökningen. Vissa apparater kan kräva återställning av fabriksinställningarna före kanalsökningen. Om det dock blir problem med kanalsökningen efter frekvensändringarna i det egna området, lönar det sig att kontakta Kommunikationsverkets rådgivningstjänst.

Tidtabell för frekvensändringar: www.taajuusmuutos.fiÄmnesord: Frekvenser, Television, Antenn, Distribution, Kundtjänst, Markbunden tv, Nät, Tillgång


LinkedIn Print