Ändringarna i det markbundna tv-nätet i ett nötskal


FREKVENSÄNDRINGAR


Vad förändras?

En del av frekvenserna för det markbundna tv-nätet avsedda för televisionsanvändning flyttas till trådlöst bredband. Till följd av det ändras frekvenserna för televisionssändare.

När?

Frekvensändringar görs i hela landet i Digitas UHF-nät ett huvudsändarområde åt gången. Totalt finns det cirka 30 områden. I vilken ordning ändringarna görs meddelas innan arbetet börjar. Arbetet inleds våren 2015 och blir slutfört före utgången av år 2016. De sista ändringarna görs i Södra Finland.


Vad förutsätter ändringarna?

Villor

När frekvenserna i regionen har ändrats måste hushållen göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren. Om antennen hittills har fungerat behövs inga ändringar i den.

Fastigheter med centralantenn (husbolag där det finns en centralantenn)

I fastigheter med centralantenn måste antennförstärkarna ställas in på nytt. I vissa fall är det möjligt att den gamla förstärkaren ska bytas ut mot en ny. Det kräver i alla fall ett besök av en antennentreprenör. Efter det att ändringarna gjorts i antennsystemet måste man göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren.

Fastigheter med centralantenn måste beakta sin distributionsskyldighet. Det betyder att ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag eller andra med dem jämförbara håll som driver ett centralantennsystem ska se till att vissa programutbud och tjänster tillhandahålls användarna i oförändrad form och samtidigt som den ursprungliga sändningen. Det tv-programutbud som omfattas av distributionsskyldigheten är Rundradion Ab:s allmännyttiga sändningar samt kanalerna MTV3 och Nelonen. Mer information om distributionsskyldigheten finns på Kommunikationsverkets webbtjänst.


Varför görs frekvensändringarna?

De frekvenser som utgår från tv-användning reserveras för trådlöst bredband på grund av ökad efterfrågan. Det finns en riktlinje om ändringen av frekvensernas användningssyfte i statsrådets redogörelse till riksdagen 2012 om ett kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier.


ÄNDRINGEN AV SÄNDNINGSTEKNIKEN


Vad förändras?

Markbundna televisionssändningar övergår helt till ny sändningsteknik (DVB-T2) senast 31.3.2020. Den nya sändningstekniken möjliggör förmedling av bild av högupplösningskvalitet (HDTV).

Ändringen gäller inte tv-sändningar i kabel- eller satellitnätet eller IPTV-sändningar.


När?

Tv-aktörerna har avtalat om att fritt tillgängliga kanaler i det markbundna tv-nätet övergår till DVB-T2-sändningstekniken samtidigt. Nuvarande SD-sändningar upphör 31.3.2020. Parallellsändningar i SD- och HD-format startar ungefär ett år tidigare. Betal-tv-kanaler övergår till den nya tekniken ännu tidigare.


Vad kräver ändringen?

För att man ska kunna ta emot sändningar som utnyttjar den nya tekniken i det markbundna tv-nätet behövs en mottagare (digitalbox eller tv) som är utrustad med DVB-T2-tuner. Märkningen Antenna Ready HD anger att apparaten har testats i Finland och garanterar att apparaten fungerar även i det markbundna tv-nätet.

Högupplösningssändningar har stått till buds i kabel-tv-nätet redan länge. Mottagningen av dessa program kräver också en lämplig apparat även om man inte gör några ändringar i distributionsnätet. Märkningen Cable Ready HD anger att apparaten har testats i Finland och garanterar att apparaten fungerar i kabel-tv-nätet.

Förteckning över testade digitalboxar och tv-apparater finns på adressen: www.testatutlaitteet.fi (på finska)


Varför ändras sändningstekniken?

Tack vare den nya sändningstekniken kan frekvenserna användas effektivare samtidigt som deras mängd minskar genom frekvensändringarna. Den nya sändningstekniken erbjuder också möjligheten att sända tv-program av HD-kvalitet (HDTV) eller flera tv-program av standardkvalitet (SDTV).

Den nya sändningstekniken används redan i DNA:s VHF-nät och i två UHF-kanalknippen som Digita förfogar över. Efter ändringarna genomförs alla sändningar i det markbundna tv-nätet med den nya sändningstekniken.


Ämnesord: Frekvenser, Television, Antenn, Kabel


LinkedIn Print