Material

Här hittar du de broschyrer och guider som hänför sig till teknikändringen i det markbundna tv-nätet.

Guide för köpare av ny tv (på finska) [pdf, 29 KB]

DVB-T2 Mystery shopping tutkimusraportti 2016 (endast på finska) [pdf, 1 MB]

Se också infosnuttar om HDTV på Kommunikationsverkets YouTube-kanal.

HD för naturen närmare

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Distribution , Markbunden tv , Nät , Tillgång

Uppdaterad 21.06.2017

LinkedIn Print