Material

Här hittar du de broschyrer och guider som hänför sig till teknikändringen i det markbundna tv-nätet.

Guide för köpare av ny tv [pdf, 92 KB]


Se också infosnuttar om HDTV på Kommunikationsverkets YouTube-kanal.

* HD för naturen närmare


Ämnesord: Frekvenser, Television, Antenn, Distribution, Markbunden tv, Nät, Tillgång


LinkedIn Print