Vad betyder ändringarna och vad kräver de av tv-tittarna?

Det görs ändringar i sändningskanalerna, dvs. sändningsfrekvenserna, för Digitas markbundna tv-nät i UHF-området åren 2015–2016. Om ändringarna informeras per region innan ändringarna börjar.

För sändningarna används också ny teknik. Denna ändring startar under 2017.

Frekvensändringar

När det görs frekvensändringar, distribueras tv-programmen under en begränsad tid på 1-4 veckor både med gamla och med nya frekvenser. Under den tiden måste husbolagen se till att antennsystemen blir avstämda till nya kanaler. Parallellsändningar arrangeras inte i DVB-T2-distributionsnäten (Digitas kanalknippe D och H) eller på alla slavsändarstationer.

Efter det att antennmontören har gjort ändringarna i husbolagets antennsystem, måste invånarna göra en kanalsökning på tv:n eller digitalboxen. De flesta mottagare söker kanalerna automatiskt då man startar kanalsökningen. Vissa mottagare kan kräva återställning av fabriksinställningarna före kanalsökningen. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om kanalsökningen.

De som bor i egnahemshus ska göra kanalsökningen på tv:n efter det att frekvensändringarna på orten har genomförts och parallellsädningarna har avslutats. Man behöver inte göra några ändringar i antennsystemet, om antennen är i skick och tv-mottagningen fungerar bra.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökning under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00.

Se också allmänna anvisningar för kanalsökning [pdf, 355 KB]

Digita informerar om tidtabellerna för frekvensändringar inom de olika regionerna och om eventuella avbrott i sändningarna www.taajuusmuutos.fi

Ändringen av sändningstekniken

Fritt mottagbara tv-kanaler i UHF-näten övergår helt till ny sändningsteknik (DVB-T2) senast 31.3.2020. Betal-tv-kanaler börjar använda den nya sändningstekniken redan tidigare. Den nya tekniken möjliggör ett större utbud av högupplösta program (HDTV) eller alternativt ett större antal av kanaler i standardkvalitet (SD). För tv-tittarna betyder det att de måste skaffa en tv-apparat eller en digitalbox som lämpar sig för mottagning av den nya sändningstekniken. Märkningen "Antenna Ready HD" garanterar att tv-apparaten eller digitalboxen har en DVB-T2-tuner och att den har testats i Finland. Med en testad mottagare kan man titta på tv-sändningar såväl i standardkvalitet som i HD-kvalitet även i framtiden.

Även om tekniken inte ändras i övriga distributionsnät (kabel, satellit, IPTV), ska man ha en lämplig mottagare för att kunna titta på tv-bild i HD-kvalitet. Då man har en tv-apparat eller digitalbox med märkningen "Cable Ready HD" kan man titta på HD-program i kabelnätet. Kunderna till satellit- och IPTV-nätet får veta om rätt apparat av sin operatör.

Hur vet jag om min tv fungerar även med den nya distributionstekniken?

Kontrollera att din mottagare finns på förteckningen över testade apparater www.testatutlaitteet.fi

Om du inte hittar tv:n eller digitalboxen i förteckningen, men du kan ta emot Yles HD-kanaler i din region, kan du kontrollera om du kan se på dem på de kanalplatser som reserverats för dem. Du hittar kanalplatserna för Yles HD-program t.ex. på www.kaikkitelevisiosta.fi. Din mottagare har en DVB-T2-tuner om du kan se HD-programmen.

Se också en guide avsedd för köpare av ny tv [pdf, 92 KB].


Ämnesord: Frekvenser, Television, Antenn, Distribution, Kabel, Markbunden tv, Nät, Tillgång


LinkedIn Print