Ändringar och HD-sändningar i det markbundna tv-nätet

Fritt mottagbara tv-kanaler i det markbundna nätet övergår helt till ny sändningsteknik (DVB-T2) senast 31.3.2020. Betal-tv-kanaler i det markbundna tv-nätet har redan börjat använda enbart den nya sändningstekniken, som möjliggör högupplösta HD-sändningar eller ett större utbud av programkanaler av standardkvalitet (SD).

Övergången till den nya DVB-T2-sändningstekniken gäller endast Digitas markbundna nät i UHF-området. Alla sändningar i DNA:s markbundna nät i VHF-området genomförs redan i dag helt med DVB-T2-tekniken. Teknikändringen påverkar inte kabel-tv-, satellit-tv- och IPTV-sändningar.

Programutbudet i det markbundna tv-nätet per kanalknippe (på finska):

Digita

DNA (välj kanalkartan)

Det krävs en UHF-antenn för att ta emot program i Digitas tv-nät och en VHF-antenn för att ta emot program i DNA:s tv-nät.

Om man vill ta emot innehållet för båda nät, behövs det två separata antenner i enlighet med Kommunikationsverkets föreskrift 65. Föreskriften förpliktar dock inte att installera båda antenner (om inte distributionsskyldigheten för Yles HD-program förutsätter det).

Antennanvisning (på finska) [pdf, 1 MB]

Kontrollera att din apparat är klar för HD - se videor på Kommunikationsverkets YouTube-kanal

Bekanta dig också med: HDTVopas.fi - ABC för HD

Övergången till DVB-T2-sändningstekniken baserar sig på ett kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier, som statsrådet gav till riksdagen år 2012, samt på internationella beslut.

Kommunikationsverkets meddelanden:

12.4.2017 Ny koncessionsperiod för markbunden tv medför kanaländringar

25.1.2017 Frekvensändringarna är klara: 700 MHz-bandet tas i bruk för trådlöst bredband i början av februari

2.11.2016 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i Egentliga Finland i mitten av november

18.10.2016 Högupplöst tv blir långsamt vanligare i antenn-tv-hushåll

23.9.2016 Ny sändningsteknik i antennätet: Säljarna i elektronikbranschen får ett stort ansvar

8.9.2016 Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Vasa i början av november

30.8.2016 Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Norra Karelen i början av november

25.8.2016 Frekvensändringar för det markbunda tv-nätet börjar i Egentliga Finland i slutet av oktober

24.8.2016 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i huvudstadsregionen och Nyland i början av september

17.6.2016 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i Lahtis i juli

16.6.2016 Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Satakunta i september

10.6.2016 Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Lappo i augusti och september

6.6.2016 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i huvudstadsregionen och Nyland i september

24.5.2016 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i Lahtis i juli

18.5.2016 Högupplösta tv-mottagare blir så småningom vanligare i antenn-tv-hushåll

27.4.2016 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i Birkaland i maj

2.3.2016 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet fortsätter i april i Södra Savolax, Birkaland, Österbotten och Kymmenedalen

22.1.2016 Frekvensändringar för det markbunda tv-nätet börjar i Mellersta Finland

4.12.2015 Frekvensändringar för det markbunda tv-nätet fortsätter i januari i Mellersta Finland

16.11.2015 Husbolagen måste uppgradera sina antennsystem i Uleåborgsregionen

10.9.2015 Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet fortsätter på sändarstationer i norra Finland i mitten av september

28.8.2015 Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper konsumenter att söka kanaler under frekvensändringarna

28.8.2015 Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Joensuu mot slutet av oktober

25.8.2015 Högupplösta tv-mottagare blir långsamt vanligare i antenn-tv-hushåll

2.7.2015 Ändringar i frekvenser för det markbundna tv-nätet fortsätter på hösten i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland

25.6.2015 Frekvensändringar i det markbunda tv-nätet i Norra Finland 

1.6.2015 Frekvensändringarna för markbunden tv börjar i slutet av juli

30.3.2015 Sportens höjdpunkter i högupplösning: se till att din nya tv-apparat är HD-kapabel

30.9.2014 Förhandsinformation till husbolag och disponenter om frekvens- och antennändringar i det markbundna tv-nätet

28.4.2014 Upplev det stora idrottsåret som HD

3.2.2014 HD-program för hemmaläktarna

27.11.2013 När du köper en ny tv eller digitalbox kontrollera att den är klar för HD

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Distribution , Markbunden tv , Nät , Tillgång

Uppdaterad 29.05.2017

LinkedIn Print