Ändringar och HD-sändningar i det markbundna tv-nätet

Det markbundna tv-nätet i UHF-området har berörts av frekvensändringar åren 2015–2016. En del av de frekvenser som används i tv-verksamheten har överförts till det trådlösa bredbandet.

Fritt mottagbara tv-kanaler i det markbundna nätet övergår helt till ny sändningsteknik (DVB-T2) senast 31.3.2020. Betal-tv-kanaler börjar använda den nya sändningstekniken redan tidigare. Den nya sändningstekniken möjliggör högupplösta HD-sändningar eller ett större utbud av programkanaler av standardkvalitet (SD).

Övergången till den nya DVB-T2-sändningstekniken gäller endast Digitas markbundna nät i UHF-området. Alla sändningar i DNA:s markbundna nät i VHF-området genomförs redan i dag helt med DVB-T2-tekniken. Teknikändringen påverkar inte kabel-tv-, satellit-tv- och IPTV-sändningar.

Programutbudet i det markbundna tv-nätet per kanalknippe (på finska):

Digita

DNA (välj kanalkartan)

Det krävs en UHF-antenn för att ta emot program i Digitas tv-nät och en VHF-antenn för att ta emot program i DNA:s tv-nät.

Om man vill ta emot innehållet för båda nät, behövs det två separata antenner i enlighet med Kommunikationsverkets föreskrift 65. Föreskriften förpliktar dock inte att installera båda antenner (om inte distributionsskyldigheten för Yles HD-program förutsätter det).

Antennanvisning (på finska) [pdf, 1 MB]

Kontrollera att din apparat är klar för HD - se videor på Kommunikationsverkets YouTube-kanal

Bekanta dig också med: HDTVopas.fi - ABC för HD

Övergången till DVB-T2-sändningstekniken baserar sig på ett kommunikationspolitiskt program för elektroniska medier, som statsrådet gav till riksdagen år 2012, samt på internationella beslut.

Kommunikationsverkets meddelanden:
Ämnesord: Frekvenser, Television, Antenn, Distribution, Markbunden tv, Nät, Tillgång


LinkedIn Print