TV & radio

TV & radio

Kommunikationsverket beviljar koncessioner samt styr radio- och tv-aktörer. Det övervakar att aktörerna iakttar de tekniska och operativa författningarna för tv- och radionät samt skyldigheterna för sponsring och produktplacering. Sändningarna i det markbundna tv-nätet övergår till ny sändningsteknik senast 31.3.2020. Se till att din tv fungerar också efter ändringen. Läs mer.