TV & radio

Kommunikationsverket styr och övervakar utövarna av radio- och televisionsverksamhet samt beviljar programkoncessioner, kortvariga nätkoncessioner och radiotillstånd. Televisions- och radionätens tekniska och funktionella krav uppställs i lag och i Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter. Kommunikationsverket övervakar att dessa krav följs.

Kommunikationsverket övervakar också att utövarna av programverksamhet följer de bestämmelser om marknadsföring, sponsring, produktplacering och teleköpsändningar som finns i informationssamhällsbalken. Bestämmelser om övervakning av etiska principer för reklam och skyddande av minderåriga hör till konsumentombudsmannen.

Aktuellt – TV & radio