Styrning och övervakning

Styrning och övervakning

Kommunikationsverket styr och övervakar televerksamhet och teleföretag. Det säkerställer att elektroniska informationsnät och tjänsterna i dem är trygga att använda, fungerar tillförlitligt och är tillgängliga för varje konsument och företag. På dessa sidor finns också information om konsumentens grundläggande rättigheter, projektet Snabbt bredband och SMP-beslut.

Kommunikationsverket ser till att lagstiftningen om post- och elektroniska kommunikationstjänster följs och att tv-reklamen överensstämmer med bestämmelserna. Föreskrifter, övervaknings- och tillståndsbeslut, anvisningar och utredningar bidrar till att tjänsterna i Finland är så opartiska och lättanvända som möjligt. Centrala verktyg för att uppnå målen är också Kommunikationsverkets begäran om utlåtanden, delgivanden och förfrågningar för att inte tala om samarbete i nationella och internationella arbetsgrupper.