FinICT-nätverket

Publicerad 15.12.2015

Nätverksprojektet FinICT upphörde vid slutet av år 2015. Syftet med projektet var att utveckla samarbetskulturen och att öka användningen av forskningsinformation och dess inverkan på ett mera effektivt sätt vid beslutsfattande på ICT-området. I FinICT-nätverket delade man information om data, verktyg och metoder med vilka det är möjligt att effektivt producera mervärde med de tillgängliga resurserna.

Pilotprojekten strävade efter att utnyttja de tillgängliga datakällorna och gränssnitten, att förädla rådata till en mer användbar form bl.a. med simulering och växelverkande visualisering, att låta de förädlade data och verktygen bli "cirkulerande" och mångsidigt användbara, att producera högklassiga alternativ för beslut och en helhetsbild av komplicerade problem, samt att föra samman aktörer med ett gemensamt problem att lösa.

Webbplatsen finict.fi stängdes och de viktigaste uppgifterna från projektet dokumenterades och sparades på Kommunikationsverkets webbplats under avsnittet Statistik och rapporter. I dokumenten presenteras projekt, artiklar, seminarier och evenemang samt de verktyg och utvecklingsmetoder som använts i projekten.

Dokumenten finns på finska.

Ämnesord: Informationssäkerhet , Internet , Telefon , Undersökningar


Bilagor:

LinkedIn Print