Kommunikationsbranschen undersöks regelbundet

Kommunikationsverket utför eller låter utföra årligen olika undersökningar om kommunikationsbranschen, såsom undersökningar om användningen och kvaliteten av audiovisuella tjänster samt tele- och posttjänster, undersökningar om reklamtid samt undersökningar om televisionsprogram av europeiskt ursprung.

I listan nedan har samlats Kommunikationsverkets nyaste undersökningar. Bakom länkarna finns också äldre undersökningar som hänför sig till samma undersökningsserie.