Organisationer och andra intressentgrupper inom Kommunikationsverkets verksamhetsområde

Kommunikationsverket har många centrala internationella och nationella organisationer och intressentgrupper inom kommunikationsbranschen. Nedan uppräknas de viktigaste av dem.

Internationella organisationer


Nationella intressentgrupper

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television

Uppdaterad 21.09.2016

LinkedIn Print