Allmänt om branschinformationen

Kommunikationsverket sammanställer information om branschen främst på basis av uppgifter som samlas in från leverantörer av kommunikationstjänster för styrnings- och övervakningsbehov. Den statistiken har kompletterats bland annat med konsumentundersökningar och information från offentliga källor.

Kommunikationsverkets branschinformation beskriver på ett mångsidigt sätt det stora fältet av telefon-, bredbands-, post- och tv-tjänster. Tjänsterna presenteras med tanke på användning, informationssäkerhet, marknader och infrastruktur.

Hur sammanställs statistiken?

Kommunikationsverket samlar in mångsidig information om sin bransch för att stöda övervakning och styrning av kommunikationsmarknaden. Största delen av de insamlade uppgifterna publiceras i form av statistik som alla kan utnyttja. Med hjälp av statistiken kan man följa upp och förutspå ändringar i tillhandahållandet och användningen av kommunikationsmarknaden, -näten och tjänsterna.

Kommunikationsverket samlar in statistiska uppgifter huvudsakligen med hjälp av förfrågningar som är inriktade på tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer producerar till största delen över 99 men minst 95 procent av de tillgängliga kommunikationstjänsterna. I tabellerna nedan uppräknas alla de tjänsteleverantörer som har tillställt Kommunikationsverket uppgifter och aktörerna har grupperats enligt de servicehelheter som de tillhandahåller. Mer information om tillställande av uppgifter finns på sidan Insamling av uppgifter.

Utöver uppgifterna från tjänsteleverantörerna kartläggs användningen av tjänsterna också med hjälp av urvalsundersökningar. Till exempel utbredningen av bredbandsabonnemang i privathushåll följs genom en undersökning som är inriktad på konsumenterna. På så sätt får man reda på bland annat antalet hushåll där det finns både ett fast och mobilt bredbandsabonnemang. Urvalsundersökningarna finns sammanställda på sidan Undersökningar.

Tjänsteleverantörer i fasta nätet

A-J K-O P-Å
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy Kairan Kuitu Oy Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy
Accesspoint Oy Kaisanet Oy PeruTele Oy
Aina Group Oyj KajoNet Oy Pielisen tietoverkko-osuuskunta
Alajärven Puhelinosuuskunta Karis Telefon Ab Pohjois-Hämeen Puhelin Oy
Andelslaget Nu-Net Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta
Andelslaget Optowest Kimito Telefonaktiebolag - Kemiön Puhelin Oy PyhäNet Oy
Andelslaget Pedersöre Fiber KLN Optimi Yhtymä Oy Ranuan Kuituverkot Oy
Anvia Oyj Kuuselan Paja Oy Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta
Blue Lake Communications Oy Kymijoen Kyläkuitu Osk.Saimaan Kuitu Oy
Boor Communications Oy Laitilan Puhelin Osk. Savon Kuituverkko Oy
Bothnia Broadband Ab Lestijärven kunta / KaseNet Siikaverkko osuuskunta
Colt Technology Services Oy LiljeNET valokaapeliosuuskunta Skärgårdsnäten Ab
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Line Carrier Oy Suomen Erillisverkot Oy
Cuuma Communications Oy Lounea Oy Suomi Communications Oy
DigiCenter Oy LPOnet Oy Ab Suupohjan Seutuverkko Oy
DNA Oy Luoteis-Kuhmon Kyläverkko-Osuuskunta System Partners Oy
Elisa Oyj Mariehamns Telefon Ab Tamico Oy
e-Sollertis Oy MMD Networks Oy Tampereen Puhelin Oy
Eurajoen Puhelin Osk. MPY Palvelut Oy Tele-entre Oy
Fujitsu Finland Oy Mäntsälän Sähkö Oy TeliaSonera Finland Oyj
GBC Networks Oy Nebula Oy TNNet Oy
Haminan Energia Oy Netplaza Oy Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta
Härkätien Puhelin Oy Nordic LANWAN Communication Oy Vakka-Suomen Puhelin Oy
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö Nyttat Ab Valokaista Osuuskunta
Ilonet Oy Orange Business Finland Oy Verkko-osuuskunta Kuitukanava
IP-Only Networks Oy Osuuskunta Keskikaista Verkko-osuuskunta Kuuskaista
ISS Security Oy Osuuskunta Utakuitu Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista
Jakobstadsnejdens Telefon Ab Otaverkko Oy Verkko-osuuskunta Ysinetti
Oy MP-MasterPlanet Ab Vuores Palvelu Oy
Ålands Telefonandelslag
Ålands Telekommunikation Ab

Tjänsteleverantörer i mobilnätet

Aina Group Oyj Lounea Oy
DNA Oy Setera Oy
Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj
Fujitsu Finland Oy Ukkoverkot
GLOBETEL Oy Ålands Telekommunikation Ab
Hajakaista Oy

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , MONITORi , Artiklar , Blanketter , Statistik

Uppdaterad 28.12.2016

LinkedIn Print