Statistik och rapporter

Statistik och rapporter

I avsnittet Statistik och rapporter publiceras regelbundet undersökningar, översikter och artiklar samt statistik och jämförelser som gäller telefoni, bredband, post, television och radio samt konkurrensen i och utvecklingen av branschen.

Statistiken finns även sammanfattat i tabellform. [xlsx, 92 KB]

Bredbandsabonnemang i det fasta nätet per överföringshastighet


Spara figurens uppgifter som CSV-fil