Post

Kommunikationsverket tryggar posttjänsternas miniminivå i Finland, övervakar att postlagen följs samt hjälper och handleder posttjänsternas kunder vid problemsituationer. Kommunikationsverket följer upp utvecklingen av konkurrensen på postmarknaden samt samlar in och publicerar omfattande information om tjänsterna på postbranschen.

Aktuellt – Post

Problem vid mottagningen av post?

Vad kan jag kräva?

Minimikraven för posttjänster

Kundens rättigheter

  • Brevhemlighet
  • Rätt att använda sitt eget språk
  • Rätt till skadestånd

Postutdelning

  • Transporthastighet för brev
  • Utdelningssätt
  • Specialrättigheter för över 75-åriga och rörelsehindrade
  • Placering av postlådor
  • Verksamhetsställen
  • Utdelningstäthet