Post

Post

Kommunikationsverket tryggar posttjänsternas miniminivå i Finland, övervakar att postlagen följs samt hjälper och handleder posttjänsternas kunder vid problemsituationer. Kommunikationsverket följer upp utvecklingen av konkurrensen på postmarknaden samt samlar in och publicerar omfattande information om tjänsterna på postbranschen.