Till medierna

Kommunikationen hjälper medierepresentanter i alla ärenden som gäller Kommunikationsverket. Medierepresentanter ombeds i första hand ringa servicenumret till kommunikationen (se nedan) under tjänstetiden.

Kontaktuppgifter till kommunikationen:


Mediakontakter
+358 295 390 248

Kommunikationsdirektör Hanna Tamminen +358 295 390 406
Kommunikationschef Anne Lappalainen +358 295 390 426
Kommunikationsexpert Maria Kellokumpu +358 295 390 531
Kommunikationsexpert Reija Lång +358 295 390 396
Ledande kommunikationsexpert Jaana Mäkiniemi +358 295 390 416
Kommunikationsexpert Heli Tarkiainen
+358 295 390 619
Ansvarig webbredaktör Sari Salmela +358 295 390 429
Kommunikationsassistent Sari Snäll
+358 295 390 430

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi. Ersätt (at) med @.

Kommunikationsverkets växel är +358 295 390 100.

Till Kommunikationsverket ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Ämnesord: Frekvenser , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Kundtjänst

Uppdaterad 30.05.2018

LinkedIn Print