Kommunikationsverket i de sociala medierna

Sociala medier utgör en av de många kanaler som Kommunikationsverket använder i sin kommunikation. De sociala medietjänsterna är viktiga kanaler för förmedling av information och samverkan.

Kommunikationsverket kommunicerar i de sociala medierna om ärenden som är aktuella i kommunikationsbranshcen och på Kommunikationsverket. Vi delar bland annat nyheter och meddelanden som publicerats på webben. Vi berättar om verkets tjänster och aktuella händelser. Vi kommunicerar om medborgarnas rätt till kommunikationstjänster och vägleder till tillförlitliga informationskällor.

Du hittar oss på

Twitter

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

Facebook

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

LinkedIn

Kommunikationsverket

YouTube

Kommunikationsverket

Bloggar

Verkets bloggar på webben (på finska).

Kommunikationsverkets Kommunikation samordnar och utvecklar kommunikationen i de sociala medierna. Experter på Divisionerna deltar också i att driva profilerna i de sociala medierna.

Policy för sociala medier

De som driver verkets kanaler för sociala medier följer pågående diskussioner i regel vardagar under tjänstetid.

Vi behandlar inte enstaka frågor om kommunikationstjänster i sociala medier. Vår kundtjänst hjälper i problemsituationer. Kontakta Kommunikationsverket via den elektroniska kontaktblanketten eller ring kundtjänsten.

Vi vill påminna diskussionsdeltagarna om att följa nätetiketten. Vi raderar osakliga, hotande och rasistiska kommentarer. Vi raderar också meddelanden och kommentarer som kränker integritetsskyddet eller som annars bryter mot lag.

Ämnesord: Internet , Kundtjänst , Organisation , Kontakt

Uppdaterad 24.03.2017

LinkedIn Print