Utnyttja ordlistor över elektronisk kommunikation

Nya begrepp uppstår så gott som dagligen inom elektronisk kommunikation. Då nya tjänster och ny teknik blir en del av medborgarnas vardag är det viktigt att komma överens om de termer som används. Aktörerna inom området har samarbetat och gjort ordlistor vars begrepp även finns tillgängliga för alla användare i Terminologicentralen TSK:s offentliga termbank.

Uppdaterad 21.11.2014

LinkedIn Print