Lediga tjänster på ämbetsverket

På denna sida hittar du alla lediga tjänster på Kommunikationsverket. De lediga tjänsterna finns också på Valtiolle.fi stjänst.

tjänst SISTA ANSÖKNINGSDAG
Teknisk expert till 5G-testekosystemet 15.10.2018 kl. 16.15
Nätverkare till 5G-testekosystemet 15.10.2018 kl. 16.15

Om våra lediga platser inte känns lockande för dig just nu men du är ändå intresserad av att veta mera om andra alternativ, sänd e-post till adressen anu.almiala(at)ficora.fi. Du kan lämna in en öppen ansökan via Valtiolle.fi stjänsten eller sända den per e-post eller per post till adressen

Kommunikationsverket
Registratorskontoret
PB 313 (Erik Palméns plats 1)
00561 Helsingfors
Tfn 0295 390 100
Fax 0295 390 270

Mer om Kommunikationsverket

Kommunikationsverket har en kultur som stödjer utvecklingen. Vi satsar på kontinuerlig utveckling av kunskaper och stödjande av arbetshälsa. Flexibel arbetstid och distansarbete underlättar balanseringen av arbete och fritid. Vi har också ePassi, gym och omfattande arbetshälsovård.

Ämnesord: Informationssäkerhet , Organisation , Rekrytering

Uppdaterad 21.09.2018

LinkedIn Print