Lediga tjänster på ämbetsverket

På denna sida hittar du alla lediga tjänster på Kommunikationsverket. De lediga tjänsterna finns också på Valtiolle.fi stjänst.

TJÄNSTEBENÄMNING ANSÖKNINGSTIDEN UTLÖPER
Programutvecklare av informationssäkerhetsverktyg 15.8.2018 kl. 16.15
Informationssäkerhetsexpert till koordinering av cyberhändelser 15.8.2018 kl. 16.15
Expert för utveckling av informationssystem 15.8.2018 kl. 16.15

Om våra lediga platser inte känns lockande för dig just nu men du är ändå intresserad av att veta mera om andra alternativ, sänd e-post till adressen anu.almiala(at)ficora.fi. Du kan lämna in en öppen ansökan via Valtiolle.fi stjänsten eller sända den per e-post eller per post till adressen

Kommunikationsverket
Registratorskontoret
PB 313 (Östersjögatan 3 A)
00181 Helsingfors
Tfn 0295 390 100
Fax 0295 390 270

Ämnesord: Informationssäkerhet , Organisation , Rekrytering

Uppdaterad 19.06.2018

LinkedIn Print