Lediga tjänster på ämbetsverket

På denna sida hittar du alla lediga tjänster på Kommunikationsverket. De lediga tjänsterna finns också på Valtiolle.fi stjänst.

tjänst SISTA ANSÖKNINGSDAG
 Informationssäkerhetsexpert för inspektioner av IT-system (två tjänster) 31.12.2018 kl. 16.15
 Cyberövningskoordinator 27.12.2018 kl. 16.15
 Kommunikationsexpert 14.12.2018 kl. 16.15

Om våra lediga platser inte känns lockande för dig just nu men du är ändå intresserad av att veta mera om andra alternativ, sänd e-post till adressen anu.almiala(at)ficora.fi. Du kan lämna in en öppen ansökan via Valtiolle.fi stjänsten eller sända den per e-post eller per post till adressen

Kommunikationsverket
Registratorskontoret
PB 313 (Erik Palméns plats 1)
00561 Helsingfors
Tfn 0295 390 100
Fax 0295 390 270

Mer om Kommunikationsverket

Kommunikationsverket har en kultur som stödjer utvecklingen. Vi satsar på kontinuerlig utveckling av kunskaper och stödjande av arbetshälsa. Flexibel arbetstid och distansarbete underlättar balanseringen av arbete och fritid. Vi har också ePassi, gym och omfattande arbetshälsovård.

Transport- och kommunikationsverket Traficom startar 1.1.2019

Till det nya verket sammanslås Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och en del av Trafikverket. Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Verket främjar trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet och snabbar upp utvecklingen av digitaliseringen. Det stöder hållbar utveckling och ser till att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Verket sysselsätter cirka 900 personer på 15 orter. Huvudkontoret finns i Helsingfors.

Ämnesord: Informationssäkerhet , Organisation , Rekrytering

Uppdaterad 11.12.2018

LinkedIn Print