Kommunikationsverkets kontaktuppgifter

Adressuppgifter

Postadress: PB 313, 00181 HELSINGFORS

Besöksadress: Östersjögatan 3 A, 00180 HELSINGFORS

Hantering av obeställbara brev: Heikinkatu 3 A, 40100 Jyväskylä

Kommunikationsverkets kartbroschyr [pdf, 301 KB]

Faktureringsadress

Telefonnummer och kundtjänst

Kommunikationsverkets kundtjänst, växel och registratorskontor har öppet kl. 8.00 - 16.15.

Kontaktblankett

Kundtjänstens telefonnummer och öppettider per ämnesområde

FO-nummer 0709019-2

Telefonväxeln 0295 390 100, från utlandet +358 295 390 100


Registratorskontoret 0295 390 275, från utlandet +358 295 390 275

Fax 0295 390 270, från utlandet +358 295 390 270

Samtalspris

Till Kommunikationsverket ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Elektronisk kontakt

Kontaktblankett

Registratorskontoret: registrator(at)ficora.fi. Personliga e-postadresser: förnamn.efternamn(at)ficora.fi. Ersätt (at) med @.

Om din kontakt innehåller sekretessbelagd eller känslig information, rekommenderar vi att du inte skickar ditt meddelande som okrypterad e-post, därför att informationssäkerhet i den ofta är dålig.


Visa en större karta

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television

LinkedIn Print