Kommunikationsverkets broschyrer och publikationer

BROSCHYREN/
PUBLIKATIONEN
SOM PDF-FIL

BROSCHYREN/
PUBLIKATIONEN SOM WEBBVERSION
Internet Alla har rätt till bredband på 1 Mbit/s [pdf, 215 KB] webbversion

DNSSec-broschyr [pdf, 398 KB] webbversion
Guide om mobilnätens täckning inomhus [pdf, 742 KB]
Telefon Alla har rätt till ett telefonabonnemang [pdf, 247 KB] webbversion

Anvisningar för bättre mobiltelefontäckning och bättre funktion av det mobila bredbandet [pdf, 82 KB]
webbversion
Guide om mobilnätens täckning inomhus [pdf, 742 KB]
Informationssäkerhet och dataskydd Cybersäkerhetscentret: Att öka förtroende [pdf, 201 KB] (på finska) webbversion (på finska)
Informationssäkerhetstips för att skydda Voip-terminalutrustning [pdf, 657 KB](på finska) webbversion (på finska)
Informationssäkerhets-rekommendationer för underhåll av VoIp-system [pdf, 576 KB](på finska) webbversion (på finska)
Radioanläggningar och -tillstånd Köpguide för radioutrustning [pdf, 582 KB] webbversion
Handbok i VHF-radiokommunikation för radioperatör med kusttrafikcertifikat [pdf, 2 MB]

Den tryckta versionen kostar 15 euro.
webbversion

Den tryckta versionen kostar 15 euro.
Guide för försäljare och importörer av radio- och teleterminalutrustning [pdf, 360 KB] (på finska) webbversion (på finska)
Kommunikationsverket Broschyr om Kommunikationsverkets verksamhet [pdf, 1 MB] (på finska, innehåller en kort sammanfattning på svenska) webbversion

Kommunikationsverkets strategi 2020 [pdf, 1 MB]
webbversion
Kommunikationsverkets översikt över verksamhetsmiljön 2012–2016 [pdf, 1 MB] (på finska) webbversion (på finska)
Cybersäkerhetscentrets verksamhetsplan 2014–2016 [pdf, 534 KB]

Bilagor [pdf, 584 KB] (på finska)
Webbversion

Webbversion (på finska)
Kommunikationsverkets årsberättelse 2015  [pdf, 868 KB] webbversion
Kommunikationsverkets årberättelse 2014 [pdf, 690 KB] webbversion
Kommunikationsverkets årberättelse 2013 [pdf, 1 MB] Webbwersion 
Övriga Minneslista för förnyelse av telekommunikationsnätet i en bostadsfastighet [pdf, 243 KB]

(i samarbete med SANT ry, Finlands fastighetsförvaltningsförbund rf, Finlands Fastighetsförbund rf och Elentreprenörsförbundet STUL rf)
webbversion

Kommunikationsverkets broschyrer och publikationer finns främst tillgängliga i elektronisk form. En del av broschyrerna och publikationerna kan dock beställas i tryckt form. 

Publikationen Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatörer med kusttrafikcertifikat är avgiftsbelagd men kan laddas ned avgiftsfritt på Kommunikationsverkets webbtjänst.

Länkar relaterade till Kommunikationsverket

Kommunikationsverket har producerat en artikel till Nationella audiovisuella institutets (KAVI) guide Barn och medier.

Bekanta dig med guiden på webben

Ämnesord: Internet , Post , Radio

Uppdaterad 04.10.2016

LinkedIn Print