Ordlista om cybersäkerhet hjälper yrkesfolk inom cybersäkerheten och andra intresserade

Publicerad 12.06.2018

Kommunikationsverket har deltagit i ett orlisteprojekt tillsammans med sekretariatet för säkerhetskommittén, Försörjningsberedskapscentralen och Terminologicentralen TSK. Projektets resultat - ordlista om cybersäkerhet - är nu publicerad. Ordlistan klargör begreppen inom cybersäkerhet, harmoniserar de finska termerna och ger dem motsvarigheter på främmande språk.

Ordlistan omfattar cirka 80 termer vars relationer presenteras även i form av begreppsdiagram. Ordlistan upprätthålls i Terminologicentralens termbank och den kommer att uppdateras vid behov.

Det är och har varit viktigt att skapa en ordlista om cybersäkerhet. På så sätt kan man kunna prata om de fenomen och saker som hänför sig till cybersäkerheten med samma termer och allt flera kan följa diskussion som anknyter till cybersäkerheten. Ordlistan underlättar också den inhemska forskningen och öppnar upp cyberomgivningen för alla.

Mer information:

Länk till Säkerhetskommitténs meddelanden

Länk till ordlistan

Ämnesord: Informationssäkerhet , Internet , Cybersäkerhet , Nyheter

LinkedIn Print