Närmare vart tredje fast bredbandsabonnemang har en hastighet på 100 Mbit/s

Publicerad 20.03.2018

I Finland fanns 1,71 miljoner bredbandsabonnemang för det fasta nätet vid slutet av år 2017. Antalet har sedan en tid tillbaka varit stabilt men hastigheterna har fortsatt att öka.

32 procent av bredbandsabonnemangen har en nedströmshastighet (download) på minst 100 Mbit/s, men endast 6 procent av abonnemangen når samma hastighet uppströms (upload). Över hälften av abonnemangen ger en uppströmshastighet upp till 10 Mbit/s. Uppströmshastigheten är väsentlig till exempel vid användning av moln- och videokonferenstjänster.

Drygt 100 000 abonnemang övergick från långsammare hastigheter (download) till hastigheter på över 30 Mbit/s under 2017. På motsvarande sätt är antalet abonnemang med en hastighet på 1 Gbit/s än så länge bara knappt 20 000.

En orsak till högre hastigheter är att allt fler bredbandsabonnemang till största delen är av optisk fiber samtidigt som bredbandsabonnemang av koppar fortsätter att minska. 780 000 abonnemang har optisk fiber till tomtgränsen eller till byggnaden; antalet bredbandsabonnemang som helt är av fiber (FTTH) uppgick till över 100 000 vid slutet av 2017. Antalet kabelmodemabonnemang har varit nästan oförändrat under 2017 – kabelmodem utgör fortfarande en fjärdedel av alla bredbandsabonnemang i Finland.

Antalet fasta telefonabonnemang i hushåll är endast 150 000. Deras antal minskade med nästan en fjärdedel under 2017.

Ytterligare information:

Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen, tfn 0295 390 306, e-post: fornamn.efternamn(at)ficora.fi
Specialsakkunnig Joonas Orkola, tfn 0295 390 493, e-post: fornamn.efternamn(at)ficora.fi Twitter: @JoonasOrkola

Ämnesord: Internet , Abonnemang , Bredband , Hastighet , Mobilt bredband , Trådtelefon , Nyheter , Statistik

LinkedIn Print