Konsumenternas nöjdhet med posttjänsterna minskade något från föregående år

Publicerad 19.01.2018

Enligt Kommunikationsverkets konsumentundersökning från år 2017 har konsumenternas tillfredsställelse med posttjänsterna minskat.

På basis av en konsumentundersökning som gjorts på uppdrag av Kommunikationsverket är konsumenterna i regel fortfarande nöjda med posttjänsterna, även om nöjdheten har minskat något jämfört med år 2016. Tillfredsställelsen minskade mest för transporthastighet för brev men också för leveranssäkerhet och leveranstillförlitlighet för brev och paket. Tillfredsställelse med priset på ett brevfrimärke förblev på samma nivå som året innan.

För undersökningen intervjuades per telefon 1 000 konsumenter i november 2017.

2017 2017
Avståndet mellan brevlådan och hemmet 4,0 4,2
Avståndet mellan inlämnings- och avhämtningsstället och hemmet (avhämtningsställe eller automat) 3,8 3,9
Avståndet mellan verksamhetsstället och hemmet 3,7 3,8
Avståndet mellan postlådan och hemmet 4,4 4,5
Transporthastighet för brev 3,3 3,7
Transporthastighet för paket 3,5 3,7
Säkerhet och tillförlitlighet av utdelning av brev och paket 3,5 3,8
Priset på brevfrimärke 3,3 3,3
Priset för sändning av paket 2,8 2,9

Tabell 1. Konsumenternas nöjdhet med posttjänsterna. 1 = mycket missnöjd 5 = mycket nöjd.

Mer information

Kommunikationsmarknadsexpert Petri Peutere, tfn 0295 390 511

Ämnesord: Post , Brev , Hastighet , Paket , Priser , Nyheter , Undersökningar

LinkedIn Print