Kommunikationsverket förbereder sig för 5G med föreskriftsändringar – flera radioutrustningar befriats från kravet på tillstånd

Publicerad 08.01.2018

Kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15 om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd har uppdaterats.

Radiofrekvensföreskrift 4 omfattar uppdateringar i flera delband. En av de viktigaste ändringarna är att nuvarande användning av frekvensbandet 3400 - 3800 MHz upphör den 31 december 2018. Syftet med ändringarna är att kunna anvisa frekvenser för det supersnabba 5G.

Närmare information om ändringarna finns i begäran om utlåtande (på finska).

Föreskrift 15 om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd omfattar bland annat nya frekvensband för icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd, utrustning för bredbandig dataöverföring, digital PMR446-utrustning, transport- och trafiktelematikutrustning och medicinska datainsamlingssystem.

Dessutom har intelligenta transportsystem (ITS) på frekvensbandet 5,9 GHz befriats från kravet på tillstånd. Syftet med ändringarna är att minska reglering och främja införandet av intelligenta transportsystem.

Närmare information om ändringarna finns i begäran om utlåtande (på finska)

De nya föreskrifterna trädde i kraft den 3 januari 2018.

Uppdaterade föreskrifter

Radiofrekvensföreskrift 4

Föreskrift 15 om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd

Ytterligarer information

Specialsakkunnig Mikko Rintala, tfn 0295 390 459

Ledande sakkunnig Pasi Toivonen, tfn 0295 390 463

Ämnesord: Frekvenser , Radioutrustning , Föreskrifter , Nyheter

LinkedIn Print