Ge feedback och hjälp Kommunikationsverket att utveckla MONITORi

Publicerad 09.01.2018

Kommunikationsverkets MONITORi-tjänst erbjuder heltäckande information om kommunikationstjänster i Finland. Genom att svara på vår enkät hjälper du oss att göra tjänsten ännu bättre.

MONITORi erbjuder uppgifter bl.a. om täckningen av radiokanaler och markbunden tv, utbudet av bredband samt platserna för postens verksamhetsställen i Finland. I tjänsten publiceras också information om sådana betydande störningar i telefon-, bredbands-, tv- och radioförbindelser som teleoperatörerna har anmält till Kommunikationsverket.

Du kan granska information om kommunikationstjänster i MONITORi på två olika sätt: regionalt som kartvy eller på basis av en adress. Tjänsten kan användas gratis via webbläsaren utan inloggning eller registrering.

Svara på enkäten och hjälp oss att utveckla MONITORi-tjänsten

Kommunikationsverket utvecklar kontinuerligt MONITORi-tjänsten för att bättre motsvara kundernas behov. Hjälp oss att göra tjänsten ännu bättre och svara på denna korta enkät senast den 31 januari 2018 (på finska).

Prova på MONITORi.

Informationen som visas i MONITORi baserar sig på de uppgifter som Kommunikationsverket får i samband med sitt styrnings- och övervakningsarbete.

Ämnesord: Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Bredband , MONITORi , Mobilt bredband , Mobiltelefon , Trådtelefon , Nyheter

LinkedIn Print