Förlängd tid för bredbandsprojekten – lagändringen kan möjliggöra allt större projekt

Publicerad 05.02.2018

Det föreslås en ändring av lagen om bredbandsstöd. Ändringen skulle medföra att projektet Snabbt bredband får fortsätta till slutet av år 2020.

Den planerade fortsättningen för utbetalning av bredbandsstöd betyder att nya projekt som startar under år 2018 kan byggas även under år 2019. Det är ett år till för byggandet. Utan denna förlängning skulle de nya projekten vara slutförda i regel under år 2018.

För det statliga stöd som Kommunikationsverket beviljar är det möjligt att ansöka om utbetalning först efter att det stödberättigade nätet är färdigt. Genom förlängningen kan man få mera tid att genomföra projekten som också kan vara mera omfattande.

Projekten ska få fart snabbt därför att man ska ansöka om stöd hos Kommunikationsverket senast i slutet av 2018. Förlängningen gäller endast ansökan om utbetalning av statligt stöd. - Det är mycket viktigt att så många nya projekt som möjligt kan starta redan under kommande byggperiod, betonar ledande sakkunnig Päivi Peltola-Ojala. Detta förutsätter att i synnerhet kommunerna snabbt fattar beslut om sitt deltagande. Förutsättningen för det statliga stödet är att kommunen förbinder sig att delta i finansieringen av projektet med sin egen finansieringsandel. Kommunernas finansieringsandel är 8, 22 eller 33 procent av de stödberättigande byggnadskostnaderna för projektet.

Läs mer

om bredbandsprojektet

Regeringens proposition om ändring av lagen om bredbandsstöd (på finska)

Ytterligare information

Päivi Peltola-Ojala, ledande sakkunnig, 0295 390 539
Laura Lassila, jurist 0295 390 680

Ämnesord: Internet , Bredband , Hastighet , Nätverk , Nyheter

LinkedIn Print