Finland till det ledande landet med nya 5G Momentum

Publicerad 31.05.2018

Syftet med det nya ekosystemet 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De tester och experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.

5G Momentum är ett nytt samarbetsnätverk för testning och experiment av 5G-teknologin. 5G-mobilnätteknologin, som i större omfattning tas i användning år 2020, ansluter utrustningen, tjänsterna och systemen till nätet snabbt och smidigt. Stor kapacitet, kort fördröjning och låg energikonsumtion är 5G:s viktigaste egenskaper.

"5G är en kapabel plattform för trådlös kommunikation för genomförandet av den pågående digitala brytningen. 5G Momentum är å sin sida en nyckel till snabb utveckling av elektroniska tjänster: vi möjliggör ett branschöverskridande samarbete och en agil utveckling", säger Kommunikationsverkets generaldirektör Kirsi Karlamaa.

Snabb och pålitlig kommunikation mellan utrustningar gör det möjligt att utveckla helt nya applikationer till exempel för kommunikation, trafik och transporter, robotik och automation. Nya informationssäkra realtidstjänster med kort fördröjning skapas även för hälsovård, energiproduktion och logistik.

De nya elektroniska tjänster som uppstår via testningar och experiment inom 5G Momentum gynnar konsumenter, företag, högskolor, forskningsinstitut, kommuner och städer samt organisationer inom statsförvaltningen. Företag utanför Finland är också välkomna till nätverket: en lagstiftning som möjliggör experiment och en flexibel myndighetsverksamhet gör det lätt att utföra 5G-testningar. Internationellt sett har Finland också heltäckande och välutvecklade mobilnät.

5G Momentum är ett gemensamt projekt för ämbetsverken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och Kommunikationsverket samordnar projektet. Deltagarna i projektet är Kommunikationsverket, Trafi, Trafikverket och Meteorologiska institutet som också söker medel för att utveckla sin verksamhet och regleringen inom förvaltningsområdet.

Seminariet 5G Momentum 1.6.2018

Det första ekosystemevenemanget för 5G Momentum äger rum den 1 juni i hotell Scandic Park i Helsingfors. Evenemanget främjar nätverkandet för dem som är intresserade av 5G-testningen och -teknologin. Det är också möjligt att delta via internet.

Här kan du se presentationerna från evenemanget efter den 4 juni.

Ytterligare information

Generaldirektör Kirsi Karlamaa, Kommunikationsverket, tfn 029 5390 403

Direktör för Frekvensförvaltningen Jarno Ilme, Kommunikationsverket, tfn 029 5390 574

Ämnesord: Frekvenser , Digitala experiment , Experiment , Nyheter

LinkedIn Print