Finlands vill bli det ledande landet inom 5G: Anmälan till auktion av frekvensområdet 3,5 GHz

Publicerad 11.07.2018 | Uppdaterad 20.09.2018

Syften med frekvensauktionen är att möjliggöra att den nya 5G-mobilnätteknologin blir en kapabel plattform för trådlös kommunikation. 5G påskyndar digitaliseringen och svarar mot användargruppernas framtida behov av trådlös kommunikation på flera sektorer. Anmälan till auktion ska göras till Kommunikationsverket senast den 17.8.2018.

Statsrådet har i dag förklarat koncessioner för trådlösa bredbandsnät inom frekvensområdet 3,5 GHz (3410-3800 MHz) lediga att sökas. Koncessionerna beviljas genom auktion. Ett företag eller en sammanslutning kan få högst en koncession. Sammanlagt tre koncessioner auktioneras ut.

Anmälan till auktionen ska göras till Kommunikationsverket senast 17.8.2018 kl. 16.15.

Frekvensauktionen beräknas börja 26.9.2018. Närmare information om anmälningen och auktionsförfarandet finns i Kommunikationsverkets auktionsföreskrift M 64 B och på auktionsprojektsidor.

Ytterligare information om auktionen finns i statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser. I förordningen föreskrivs det bl.a. om de frekvenser som auktioneras ut och om utgångspriset på frekvenserna. Koncessionsenlig verksamhet på 3,5 GHz kan börja, när användningen av frekvensområdet har upphört i början av 2019.

Tidigare nyheter om ämnet

Kommunikationsministeriet:

Information om koncessionerna och ansökningsförfarandet

Nyhet (på finska)


Den nya auktionen är ett konkret steg mot världens mest avancerade och tryggaste digitala samhälle. Finland behöver välfungerande, informationssäkra och allt snabbare kommunikationsförbindelser för nya tjänster. Ett av Kommunikationsverkets viktigaste resultatmål är att främja Finland att utvecklas till det ledande landet inom 5G-teknologin och på detta sätt säkerställa avancerade elektroniska tjänster för hela samhället.


Ytterligare information

Kommunikationsmarknadsexpert Jan Jääskeläinen, tfn 0295 390 367 (t.o.m. 8.8.2018)

Jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326 (t.o.m. 9.8.2018)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Bredband , E-tjänster , Koncessioner , Mobilt bredband , Nyheter

LinkedIn Print