Finlands mobildominans fortsätter – för fast bredband är det sämre

Publicerad 04.07.2018

En jämförelse av användningen av dataöverföringstjänster i de nordiska och baltiska länderna visar att Finland är överlägset i mobiltjänster. Läget är inte alls så bra för det fasta nätet. Jämförelsen baserar sig på statistik sammanställd av myndigheter som utövar tillsyn över telemarknaden i dessa länder.

Finland toppar den nordisk-baltiska bredbandsjämförelsen både i volymen överförda mobildata och i mängden mobila internetabonnemang. När antalet mobila bredbandsabonnemang som enbart används för dataöverföring var 40 per hundra invånare i Finland vid slutet av 2017 var siffran i Sverige under hälften av detta, och i alla jämförelseländer var siffran under 30.

I Finland användes mobildata per person fortfarande över dubbelt så mycket som i något annat jämförelseland. Däremot skickar man minst sms i Finland.
När det gäller bredbandsabonnemang i det fasta nätet har Finlands placering redan tidigare varit sämre. Förutom de övriga nordiska länderna gick också Estland förbi Finland i antalet fasta bredbandsabonnemang i proportion till befolkningsmängden.

I de övriga jämförelseländerna ökar fasta bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s (download 100+ Mbit/s) i regel kraftigare än i Finland. Det ser ut som om Finland blir efter i denna fråga. Antalet sådana snabba abonnemang var 10 per hundra finländare medan i Sverige var motsvarande antal 26.

Också hushållens tillgång till snabba abonnemang i det fasta nätet var mycket sämre i Finland än i övriga Norden. När 52 procent av de finländska hushållen har tillgång till ett fast bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s, är motsvarande andel i övriga Norden 75–91 procent.

Du hittar den aktuella presentationen med statistik på Kommunikationsverkets sidor på: Nordic-Baltic-bredbandsjämförelse 2017 (på engelska)

Den svenska kommunikationsmyndigheten PTS publicerar statistiken på sin webbplats(på svenska och engelska)

Ytterligare information ger

Utvecklingschef Joonas Orkola, tfn 0295 390 493, från utlandet +358 295 390 493 Twitter: (at)JoonasOrkola
Kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen, tfn 0295 390 306, från utlandet +358 295 390 306

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Marknader , Undersökningar

LinkedIn Print