Finländarna är nöjda med telefon- och bredbandstjänsterna

Publicerad 10.01.2018

På basis av Kommunikationsverkets konsumentundersökning från november 2017 är finländarna i allmänhet nöjda med sina bredbands- och mobiltelefontjänster.

Det skedde inte några stora förändringar i nöjdhet med teletjänster, jämfört med år 2016. Konsumenterna var i genomsnitt lika nöjda med sina fasta och mobila bredbandsförbindelser. Mobilabonnemangen bedömdes också ha lika bra pris/kvalitetsförhållande. Det är värt att beaktas att konsumenternas förväntningar på olika tjänster kan variera. För undersökningen intervjuades per telefon 1 000 finländare.

20162017
Mobiltelefonabonnemangets pris/kvalitetsförhållande 3,83,9
Mobila bredbandsabonnemangets pris/kvalitetsförhållande 3,73,8
Mobila bredbandsabonnemangets funktion 3,83,7
Fasta bredbandsabonnemangets pris/kvalitetsförhållande 3,73,7
Fasta bredbandsabonnemangets funktion 3,83,8
Teleoperatörernas kundtjänst 3,7 3,7

Tabell 1. Konsumenternas nöjdhet med telefon- och bredbandstjänsterna, 1 = mycket missnöjd 5 = mycket nöjd, n = 529 - 995.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Joonas Orkola, tfn 0295 390 493, Twitter: @JoonasOrkola

Ämnesord: Internet , Telefon , Abonnemang , Bredband , Mobilt bredband , Mobiltelefon , Nyheter

LinkedIn Print