Avtal mellan Finland och Sverige om användningen av 5G-frekvenser vid gränsområdet - viktigt steg mot 5G

Publicerad 09.04.2018

Kommunikationsverket och den svenska kommunikationsmyndigheten PTS har avtalat om användningen av 5G-frekvenser (3400 - 3800 MHz) vid gränsområdet mellan länderna.

Avtalet innehåller tekniska villkor för byggande av nät, vilket möjliggör byggande av nya trådlösa bredbandsnät så att näten även kan täcka en så omfattande del av gränsområdet som möjligt.

Avtalet är en del av förberedelserna för användningen av 5G-frekvenser fr.o.m. den 1 januari 2019.

Motsvarande förhandlingar pågår också med de andra grannländerna. Syftet med förhandlingarna är att avtala om användningen av frekvenser så att frekvenserna kan användas så flexibelt och störningsfritt som möjligt vid gränsområdena mellan länderna.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Tom Wikström, tfn 0295 390 466, +358 295 390 466

Chef för Mobila nät Petri Lehikoinen, tfn 0295 390 453, +358 295 390 453

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Internet , Bredband , Nät , Nyheter

LinkedIn Print