5G tar fart – Flera experiment för främjande av digitalisering startat i Finland

Publicerad 17.01.2018

Kommunikationsverket har beviljat över tjugo testtillstånd för testning, forskning och provanvändning av system som utnyttjar trådlös teknologi. De som sökt tillstånd har varit teleoperatörer, tillverkare och olika forskningsprojekt.

Testtillstånd beviljades bland annat för att testa blixtsnabba 5G vid utvecklingen av intelligent trafik och industriautomation. Testtillstånden ger också en plattform för testning av nya tjänster och nätets funktionaliteter samt för utveckling av nya basstationer och ny terminalutrustning.

Testning och utveckling av 5G kommer att öka ytterligare i framtiden genom nya innovationer och behov. Finland erbjuder utmärkta möjligheter för forskning, utveckling och testning av nya saker. Kommunikationsverket uppmuntrar aktörer till experiment och stöder dem genom att bevilja radiotillstånd flexibelt och snabbt.

För digitaliseringens fortskridande krävs att det finns tillräckligt med frekvenser för trådlös kommunikation, även för testning. Världsradiokonferensen 2019 (WRC-2019) fattar beslut om de frekvenser som anvisas för 5G. Kommunikationsverket bidrar aktivt till att Finlands behov och åsikter blir beaktade och att 5G-näten kan tas i kommersiell användning så snart som möjligt efter världsradiokonferensen. Syftet är att Finland blir det ledande landet i 5G.

Läs mer

Digitala experiment sätter fart på testningen och stöder utbildningen

5G-testtillstånd på frekvensbandet 3400–3800 MHz

Ytterligare information

Specialsakkunnig Jan Engelberg, tfn 0295 390 438

Biträdande direktör Tapio Penkkala, tfn 0295 390 434

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Internet , Telefon , Digitala experiment , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print