VDL-datafrekvenser inom luftfart är endast avsedda för dataöverföring

Publicerad 05.10.2017

VHF Data Link (VDL)-frekvenserna inom luftfarten på frekvensbandet 136,700–136,975 MHz är reserverade för dataöverföring. Talkommunikation på dessa frekvenser är förbjudet då den stör dataöverföringen. För talkommunikation finns andra frekvenser.

Dataöverföringsförbindelser inom luftfart är en viktig del av flygbolagens interna informationsförmedling som sker mellan flygplanet och en mottagare på marken. En störningsfri mottagning av datasändningar kräver att kanalerna är separerade från annan radiokommunikation.

Kommunikationsverket påminner användare av radioutrustning om att frekvenserna används i enlighet med radiotillståndet. Rätt användning av frekvenser säkerställer störningsfria förbindelser för alla användare.

Se också:

EUR Frequency Management Manual - ICAO EUR Doc 011, internationella civila luftfartsorganisationen ICAOs anvisning för hantering av frekvenser. Anvisningen omfattar de olika användningsändamålen för mobil luftfartsradio på frekvensbandet 117,975–137 MHz.

Radioanläggningar och frekvenser inom luftfarten

Ytterligare information:

Radionätsexpert Mikko Saari, tfn 0295 390 460

Specialsakkunnig Petteri Jokela, tfn 0295 390 472

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Nyheter

LinkedIn Print