Tänker du resa till en annan ort till jul? - Kontrollera i MONITORi om du kan titta på dina favoritprogram också på jullovet

Publicerad 05.12.2017 | Uppdaterad 21.12.2017

Kommunikationsverkets MONITORi-tjänst erbjuder heltäckande information om kommunikationstjänster i Finland. I MONITORi ser du till exempel vilka program som erbjuds i marksänd television.

MONITORi omfattar även uppgifter om marksänd television. Du kan enkelt kontrollera vilka programkanaler som erbjuds inom det område där du finns. Likaså kan du kontrollera var den närmaste tv-masten på orten finns och hur långt (km) avståndet mellan masten och angiven adress är.

Kontrollera i MONITORi var den närmaste brevlådan finns

Ska du skicka julkort? I MONITORi ser du var den närmaste brevlådan finns.

MONITORi ger också information om tillgången till radio i olika områden samt om bredbandsprojekt. I tjänsten finns också information om utbudet av bredbandsabonnemang i en viss region. I tjänsten publiceras också information om sådana betydande störningar i telefon-, bredbands-, tv- och radioförbindelser som teleoperatörerna har anmält till Kommunikationsverket.

Informationen som visas i MONITORi baserar sig på de uppgifter som Kommunikationsverket får i samband med sitt styrnings- och övervakningsarbete.

Testa MONITORi

Ämnesord: Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Bredband , MONITORi , Mobilt bredband , Mobiltelefon , Trådtelefon , Utdelning , Nyheter

LinkedIn Print