Stor efterfrågan på programkoncessioner för radio

Publicerad 30.10.2017

På ansökningsomgången för programkoncessioner för radio blev antalet ansökningar om frekvenser större än vad det fanns lediga frekvenser. Detta gällde så gott som alla frekvenser. Kommunikationsverket har lämnat dessa ansökningar över till statsrådet.

Kommunikationsverket fick ta emot 17 enskilda ansökningar om programkoncession under ansökningsomgången som avslutades vid slutet av september. Av dessa lämnades i sin helhet 15 över till statsrådet. Två ansökningar lämnades delvis över till statsrådet i fråga om frekvenser för de orter där det fanns färre frekvenser än sökanden.

Koncessionerna kunde sökas för 24 orter i Finland. Antalet sökanden var mer än vad det fanns lediga frekvenser på alla orter förutom Lovisa, Mäntsälä, Pieksämäki och Raseborg.

Kommunikationsverket har informerat sökanden om överlämnandet och avslutat handläggningen av dem. Kommunikationsverket beviljar dock koncessionerna för de orter där det finns frekvenser för alla sökande.

Verket träffar sina avgöranden om koncessionerna samtidigt som statsrådet.

Se också

Kommunikationsverkets nyhet 2.10.2017: Ansökningsomgången för programkoncessioner för radio avslutad – alla FM-frekvenser väckte intresse

Ytterligare information

Jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326, +358 295 390 326

Chef för Fasta nät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446, +358 295 390 446

Radionätsexpert Kari Hautala (tekniska frågor), tfn 0295 390 593, +358 295 390 593

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Radio , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print