Stora skillnader i användning av mobildata mellan länder kvarstår

Publicerad 22.06.2017

Finländarna är mycket flitiga användare av mobildatatjänster om man jämför användningsvolymer och antal abonnemang i de nordiska och baltiska länderna. Av samma jämförelse framgår att Finland ligger någonstans i mitten när det gäller fasta bredbandsabonnemang.

Mängden data som överfördes i mobilnätet år 2016 var mer än 16 gigabyte per finländare i månaden, då motsvarande mängd i de övriga nordiska och baltiska länderna var mellan två och sju gigabyte. Mängden överförd data ökade i alla länder med minst en tredjedel och i Litauen fördubblades mängden från år 2015.

Användningen av dataöverföringstjänster verkar dock inte ha dämpat användningen av de mer traditionella mobiltjänsterna i alla länder. Till exempel i Sverige fortsätter antalet samtalsminuter från mobilabonnemang att öka medan i Finland och några andra länder har antalet vänt nedåt.

Finländarnas intensiv mobil användning syns också i antalet abonnemang. Vid slutet av 2016 antalet abonnemang som enbart används för dataöverföring var 39 per hundra finländare. Danmark kom på andra plats med 23 abonnemang per hundra invånare.

I motsats till de andra länderna har det totala antalet fasta bredbandsabonnemang i Finland inte längre ökat. Om man jämför antal snabba fasta bredbandsabonnemang med en hastighet på 100 Mbit/s, ligger Finland på fjärde plats bland de nordiska och baltiska länderna. År 2016 fanns det nio snabba abonnemang per hundra finländare. I Sverige fanns det faktiskt 22 abonnemang per hundra invånare. Däremot i EU fanns det i genomsnitt fem snabba abonnemang per hundra invånare. I Finland och Lettland ökade andelen hushåll med abonnemang på 100 Mbit/s måttligt år 2016 medan i de övriga nordiska och baltiska länderna var ökningen snabbare.

Statistikjämförelsen är en gemensam publikation för Kommunikationsverket och de övriga nordiska och baltiska myndigheterna som reglerar kommunikationsmarknaden. Publikationens uppgifter baserar sig på en databas som regleringsmyndigheterna driver tillsammans. Statistikpublikationen för år 2016 och tidigare publikationer finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Statistiken finns också i den statistikportal som Kommunikationsmyndigheten PTS i Sverige driver.

Ytterligare information ger:

Joonas Orkola, tfn 0295 390 493, fornamn.efternamn@ficora.fi

Lari Teittinen, tfn 0295 390 649, fornamn.efternamn@ficora.fi


Ämnesord: Internet , Telefon , Abonnemang , Bredband , Mobilt bredband , Mobiltelefon , Smarttelefon , Textmeddelanden , Trådtelefon , Nyheter

LinkedIn Print