Smart säkerhetstelefon främjar digital säkerhet

Publicerad 29.09.2017

LTE-smarttelefonen Bittium Tough Mobile och bakgrundssystemet Bittium Secure Suite har fått godkännande av Kommunikationsverket att hantera nationell sekretessbelagd information på skyddsnivå III (ST III).

År 2015 fick Bittium Tough Mobile som första inhemska smarttelefon ett myndighetsgodkännande som möjliggjorde hantering av nationell information på skyddsnivå IV (ST IV). Det nya informationssäkerhetsgodkännandet förbättrar Bittium Tough Mobiles säkerhet och möjliggör hantering av sekretessbelagd information av högre nivå med smarttelefon mellan olika aktörer.

Den godkända smarttelefonen har dubbla operativsystem med två separata lägen: konfidentiell (ST III) och offentlig. De använder samma plattform. Telefonens konfidentiella sida omfattar ett härdat operativsystem, autentisering av användare och dataöverföring. Smarttelefonen lämpar sig för användare för vilka det är viktigt att säkerställa kommunikationens säkerhet och integritet och att kunna kommunicera om sekretessbelagda ärenden.

"Konfidentiell information finns allt oftare i digital form och den hanteras allt oftare med mobila enheter, vilket ställer allt större krav på smarttelefoner och telefonens informationssäkerhetsegenskaper. Den nya telefonen ger i synnerhet myndigheter nya och snabba sätt att kommunicera i situationer med säkerhetsklassificerad information. Telefonen ger en utmärkt möjlighet att säkerställa integritetsskyddet i kommunikationen och informationens konfidentialitet. Tillgängligheten ökar också därför att användaren har den offentliga sidan för den dagliga kommunikationen. Bittium Tough Mobile™ är enligt våra uppgifter världens första smarttelefonlösning med denna teknik som myndigheten godkänt ", säger generaldirektör Kirsi Karlamaa.

Kommunikationsverkets godkännande gäller den nationella skyddsnivån III (ST III). Produkten har inte bedömts mot motsvarande internationell klassificering.

Mer information

Ledande inspektör Aki Tauriainen, tel. 0295 390 579
Bittiums nyhet

Ämnesord: Internet , NCSA , Nyheter

LinkedIn Print