Sällsynt OF-anropssignal för amatörradio under jubileumsåret Finland 100

För att fira Finlands hundraårsjubileum ger Kommunikationsverket radioamatörerna möjlighet att använda den endast sällan tillåtna anropssignal som börjar med OF. Anropssignal är en kod som identifierar en amatörradiostation i datatrafik, samtalstrafik, telegrafi eller annan kommunikation.

Kod som börjar med OH är den mest allmänna koden för finländsk amatörradio. Den sällsynta OF-anropssignalen beviljas alla finländska amatörradior för 2017 med anledning av det viktiga jubileumsåret. Normalt kan privatpersoner inte få OF-anropssignalen, men denna ändring gjordes på förslag av Finlands Radioamatörförbund.

Under jubileumsåret Finland 100 blir kontakter med finländska radioamatörer mycket eftertraktade över hela världen, eftersom samlare värdesätter att få den sällsynta OF-anropssignalen för QSL-kvittenskortet, som är ett bevis på kontakt.

Den tillfälliga OF-anropssignalen får användas av alla som redan har en personlig OH-anropssignal för amatörradio. Användningen av jubileumsårets anropssignal är avgiftsfri och behöver inte anmälas till Kommunikationsverket.

Amatörradioföresskrift 6: Föreskrift om temporär ändring av amatörradioföreskriften 1.1.2017−31.12.2017.

Ytterligare information

Radionätsexpert Markku Laasonen, tfn 0295 390 454

Kommunikationsverket är med och firar Finlands 100-åriga självständighet. Framtidens Finland behöver välfungerande, informationssäkra och allt snabbare kommunikationsförbindelser. Genom att säkerställa dessa tjänster kan Kommunikationsverket möjliggöra utveckling av digital affärsverksamhet och därigenom Finlands framgång även framöver.

Ämnesord: Radio , Radioutrustning , Föreskrifter , Nyheter

LinkedIn Print