Programkoncessioner för markbunden tv beviljade

Publicerad 05.01.2017

Kommunikationsverket har beviljat 22 nya programkoncessioner för digital televisionsverksamhet för åren 2017–2027.

I ansökningsomgången för programkoncessioner för tv år 2016 kunde programbolagen ansöka om koncessioner för alla markbundna tv-nät för följande tioårsperiod.

Kommunikationsverket beviljade koncessioner för VHF-nätet och det regionala kanalknippet i Österbotten.

Efterfrågan var större än vad det fanns kapacitet i en del av kanalknippena, och därför lämnades de ansökningar som primärt var avsedda för UHF-nätet över till statsrådet.

Kommunikationsverket beviljade följande fyra sökanden 22 koncessioner: Elisa Abp, MTV Sisällöt Oy, Sanoma Media Finland Oy och Oy Viasat Ab. Alla koncessioner gick till kanaler som redan visas i markbunden tv. Två av de beviljade koncessionerna gällde fritt mottagbara kanaler och resten betal-tv-kanaler.

Den nya koncessionsperioden börjar den 17 maj 2017.

Beslut om programkoncessioner för tv publiceras på finska på Kommunikationsverkets webbplats.


Statsrådet: TV-Programkoncessionerna har beviljats

Kommunikationsministeriet: TV-Programkoncessionerna har beviljats

Ytterligare information

Jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326

Ämnesord: Television , Koncessioner , Nyheter

LinkedIn Print