Omfattande samrådsmöte med branschaktörer i första nätverksmötet för biljett- och betalningssystemen

Kommunikationsverket arrangerade den 9 mars ett öppet nätverksmöte för branschaktörer med presentationer om transportbalkens krav på biljettsystemens och mobilitetstjänsternas interoperabilitet.

Transportbalken, som bereds av kommunikationsministeriet, förpliktar förvaltare av bakomliggande system att öppna sina gränssnitt och att även i övrigt samarbeta för att garantera den tekniska interoperabilitet som behövs för att bilda resekedjor. Syftet med transportbalken är att möjliggöra förmedling av biljetter och reserätter i det första skedet för väg- och spårtrafiken och senare också för sjö- och flygtrafiken via en lucka.

För branschaktörerna har det bildats ett öppet nätverk som sammanträdde första gången på Kommunikationsverket den 9 mars 2017.

Du kan anmäla dig på nätverkets e-postlista: virpi.liehu(at)ficora.fi. De som finns på sändlistan får en inbjudan och ett program till nätverkets evenemang. Följande möte hålls den 10 maj 2017 på Kommunikationsverket.

Projektet har en webbsida, med bl.a. material för nätverkets möten.

Ämnesord: Informationssäkerhet , Dataskydd , Funktion , Tillgång , Öppna data , Nyheter

LinkedIn Print