Mer än en halv miljon abonnemang på 100 Mbit/s i Finland

Publicerad 26.10.2017

Dataöverföringshastigheterna i fasta och mobila bredbandsabonnemang ökar fortfarande. Detta framgår av Kommunikationsverkets statistik från första halvåret 2017. Det totala antalet abonnemang var däremot så gott som oförändrat. Allt flera mobilabonnemang omfattar obegränsad dataanvändning.

Antalet fasta bredbandsabonnemang med en hastighet på 100 Mbit/s eller över överskred för första gången gränsen på en halv miljon under början av år 2017. Vid slutet av juni var antalet cirka 510 000. Drygt 30 000 fasta bredbandsabonnemang hade en dataöverföringshastighet på minst 300 Mbit/s. Knappt hälften av dessa såldes med en hastighet på 1 000 Mbit/s, dvs. en gigabit per sekund.


Spara figurens uppgifter som CSV-fil

Bild 1. Antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet per hastighetsklass

Antalet hushållens mobila bredbandsabonnemang med obegränsad dataöverföring överskred redan fem miljoner samtidigt som antalet mobilabonnemang med begränsad dataöverföring minskade både i hushåll och i företag.

Begränsningarna för dataöverföringen i mobilnätet blev också lindrigare. Cirka 2 miljoner mobilabonnemang hade en begränsning på minst 100 Mbit/s. Antalet mobilabonnemang på över hundra megabit per sekund ökade rentav med en tredjedel under början av året. Drygt 70 000 sålda mobilabonnemang hade en dataöverföringshastighet på 300 Mbit/s eller mer.

Förändringarna framgick också av dataanvändningsvolymer. Användningen av mobildata fortsatte att öka kraftigt, även om ökningstakten håller på att bli relativt långsammare. Under det första halvåret 2017 var mängden överförd data 22 gigabyte i månaden per varje finländare, vilket är 57 % mer än året innan. I enlighet med tidigare utveckling minskade textmeddelanden med 15 % och samtalsminuter med 2 % jämfört med motsvarande period år 2016.

Den statistiska informationen finns också sammanställt i en tabell.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Joonas Orkola, tfn 0295 390 493, +358 295 390 493
kommunikationsmarknadsexpert Petri Järvikuona, tfn 0295 390 104, +358 295 390 104

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Internet , Telefon , Bredband , Hastighet , Mobilt bredband , Textmeddelanden , Nyheter , Statistik

LinkedIn Print