Kommunikationsverkets radiotillstånd till Telia för testning av 5G

Publicerad 11.10.2017

Kommunikationsverket har beviljat Telia ett tillstånd för testning av 5G i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Testtillståndet gäller följande frekvensband:

  • 3,5 GHz
  • 26 GHz
  • 28 GHz

Syftet med testerna är att testa och forska 5G-basstationernas egenskaper och funktionalitet som en del av Telia Finlands nät. Testfrekvenserna används också för att presentera 5G-tekniken i olika evenemang för allmänheten.

5G har ansetts uppfylla önskningar och behov hos många olika användargrupper av trådlös kommunikation bland annat när det gäller mobilitet, högre datahastigheter, ökad tillförlitlighet, säkerhet och energieffektivitet.

Finlands mål är att vara en global föregångare vid utveckling och användning av nästa generations trådlösa bredband, dvs. 5G. Kommunikationsverkets syfte är att säkerställa att det finns tillräckligt med frekvenser för att testa trådlös kommunikation.

Mer information om testtillstånd och hur man ansöker om dem finns på:

Digitala experiment sätter fart på testningen och stöder utbildningen

Ytterligare information

Kommunikationsverkets specialsakkunnig Jan Engelberg, tfn 0295 390 438, förnamn.efternamn@ficora.fi

Telia, direktör Timo Hietalahti, tfn 0400 437 713, förnamn.efternamn@teliacompany.com

Ämnesord: Frekvenser , Internet , Telefon , Digitala experiment , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print