Kommunikationsverket och KKV påminner: köp inte en tv i julklapp som slutar fungera år 2020

Publicerad 22.11.2017 | Uppdaterad 23.11.2017

Om du tänker på att köpa en ny tv till ett antennhushåll, se till att tv:n stöder den nya sändningstekniken som i sin helhet införs år 2020. På adressen fungerarmintv2020.fi kan du kontrollera att tv-apparaten kan användas också efter övergången.

Fritt mottagbara tv-kanaler i antennätet övergår 31.3.2020 till ny sändningsteknik i Finland. Den nya DVB-T2-sändningstekniken möjliggör en HD-bildkvalitet och ett större utbud av programkanaler av standardkvalitet (SD).

Efter ändringen syns tv-kanalerna i antennätet endast på en tv eller digitalbox som stöder den nya tekniken. Kommunikationsverket uppmanar konsumenterna att välja apparaterna noga om de vill köpa en ny tv till julklapp eller på julrea.

Om du köper en tv nu, se till att den stöder den nya sändningstekniken (DVB-T2). Då fungerar den också år 2020, säger projektkoordinator Tiina Aaltonen från Kommunikationsverket.

Märkningen "Antenna Ready HD" anger att en tv-apparat eller digitalbox har testats i Finland och att t.ex. undertexterna fungerar korrekt i alla finländska antennät. Märkningen finns i allmänhet på förpackningen. På sidan fungerarmintv2020.fi (på finska, publiceras på svenska inom kort) kan du också kontrollera om din tv kan användas efter övergången.

I webbutikerna kan det vara svårt att ta reda på saken eftersom butikerna uppger apparaternas egenskaper på olika sätt. Kontrollera alltså omsorgsfullt apparaternas tekniska data när du köper och kontakta butiken direkt vid behov, påminner Aaltonen.

Konkurrens- och konsumentverket påminner om att försäljaren är skyldig att berätta för kunder om de apparater som finns till salu fungerar med den nya tekniken. Denna uppgift ska uppges klart också i webbutikerna.

Om en tv som du köpt till julen 2017 slutar fungera år 2020 och om försäljaren inte berättat om saken vid köpet, kan du kräva ersättning i efterhand, säger jurist Miina Ojajärvi från Konkurrens- och konsumentverket.

Ändringen gäller inte de hushåll som tittar på tv-sändningar via kabel, satellit eller IPTV. Dessutom är den nya tekniken redan i användning i de antennhushåll som tittar på betal-tv-kanaler, eftersom dessa kanaler övergick till den nya sändningstekniken i maj innevarande år.

Ytterligare information:

Kommunikationsverket, projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Konkurrens- och konsumentverket, jurist Miina Ojajärvi, tfn 029 505 3155

Kom ihåg åtminstone dessa saker när du köper en tv:

1. KONTROLLERA till exempel hos disponenten om din bostad har ett antennät.

2. FRÅGA försäljaren! Försäljaren är enligt lag skyldig att berätta för kunden, om det inte går att titta på tv:n efter övergången.

3. VÄLJ en tv eller digitalbox försedd med en DVB-T2-tuner eller som har märkningen Antenna Ready HD.

Kontrollera tv:ns funktion: fungerarmintv2020.fi (på finska, publiceras på svenska inom kort)

Guide för köpare av tv [pdf, 29 KB] (på finska)

Faktabox:

DVB-T2 = Sändningsteknik i det markbundna tv-nätet (antennätet) med vilken också HD-sändningarna distribueras. Ersätter så småningom DVB-T-tekniken som för närvarande används parallellt med DVB-T2. Kräver en DVB-T2-tuner i tv-mottagaren eller i digitalboxen.

SD = Standard-definition. Tv-bild av standardkvalitet.

HD = High-definition. Tv-bild av högupplösningskvalitet, mycket skarpare än den traditionella tv-bilden.

IPTV = Avtalsbaserad tjänst som möjliggör linjär mottagning av åtminstone alla fritt mottagbara riksomfattande tv-kanaler via en internetaccess till teleföretagets egen bredbandskund. IPTV betyder inte samma sak som internet-tv.

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Distribution , Markbunden tv , Nät , TV-täckning , Nyheter

LinkedIn Print