Kommunikationsverket driver på 5G-testningar i Finland

Finlands mål är att vara en global föregångare vid utveckling och användning av nästa generations trådlösa bredband, 5G. Kommunikationsverket främjar försök och tester genom att flexibelt bevilja radiotillstånd för testning av 5G.

5G är en mycket mer avancerad teknologi för trådlöst bredband än sina föregångare. Det pågår ett arbete för att utarbeta internationella specifikationer för 5G-teknologi, och ett bredare införande av 5G sker efter år 2020.

Kommunikationsverket kan bevilja ett kortvarigt radiotillstånd för testning, forskning och provanvändning av system som utnyttjar 5G-radioteknologi. Tillståndens giltighet varierar från några dagar till några år enligt behov.

5G är en av drivkrafterna för digitaliseringen eftersom den svarar mot behov som olika användare av trådlös kommunikation har på flera olika sektorer. Exempel på framtida krav är allt större datahastigheter, kortare fördröjning, bättre tillförlitlighet, säkerhet och energieffektivitet.

Europeiska kommissionen har ansett att bland annat banden 3,4–3,8 och 24,24–27,5 GHz är pionjärbanden för 5G-system i Europa. För regional 5G-testverksamhet tillgängliggörs 100 MHz i det förstnämnda bandet (högst till slutet av år 2018) och upp till 1000 MHz i det sistnämnda bandet. Då uppnår man stora förbindelsehastigheter och korta fördröjningar. Det är möjligt att bevilja tillstånd för 5G-tester även på andra frekvensband.

Behoven av frekvenser granskas separat för varje enskilt fall och testmiljö. Det är till exempel möjligt att få bredare frekvensband för tester inomhus.

Du kan skicka en fritt formulerad ansökan om tillstånd till Kommunikationsverket på adressen radiotaajuudet(at)ficora.fi.

Länk till Kommunikationsverkets testsidor


Ytterligare information

radiotaajuudet(at)ficora.fi

Jan Engelberg, tfn 0295 390 438, +358 295 390 438

Ämnesord: Frekvenser , Bredband , Digitala experiment , Nyheter

LinkedIn Print