Jaktradior, hundradar och radiomikrofoner befrias från kravet på tillstånd

Publicerad 02.01.2017 | Uppdaterad 18.01.2017

Kommunikationsverket befriar jaktradior, hundradar, radiomikrofoner och fasta radiolänkanläggningar på 60 GHz från kravet på tillstånd. Genom en föreskriftsändring vill Kommunikationsverket lätta på regleringen av användningen av radiosändare och underlätta användningen av de radiosändare som ändringen gäller.

Ändringarna träder i kraft genom uppdaterad föreskrift 15 AK/2016 M om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och radiofrekvensföreskrift 4 V/2016 M. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017.


Efter ändringarna behöver följande anläggningsgrupper inget krav på tillstånd:

  1. Radiosändare för fritidsbruk och arbetsförbindelser som endast arbetar på RHA68-kanaler (tjugosex radiokanaler vars bredd är 25 kHz i bandet 67 - 72 MHz). Se 37 § Radiosändare för fritidsbruk och arbetsförbindelser i föreskrift 15.
  2. System för spårning som arbetar på frekvenser 155,400; 155,425; 155,450; 155,475; 155,500 och 155,525 MHz. Se 36 § System för spårning och datainsamling i föreskrift 15.
  3. Radiomikrofoner på frekvensområdet 174 – 230 MHz och 470 – 694 MHz.
    Se 19 § Trådlösa högtalare, öronmonitorer, hörlurar, hörselhjälpmedel, hjälmtelefoner och radiomikrofoner i föreskrift 15.
  4. Fasta radiolänkanläggningar i frekvensområdet 59 - 63 GHz. Se 38 § Fasta radiolänkanläggningar i föreskrift 15.

Befrielse från kravet på tillstånd gäller endast användning enligt föreskrift 15 och 4 samt utrustning som överensstämmer med kraven i dessa föreskrifter.


Ändringen kräver inte några åtgärder av dem som har ett giltigt radiotillstånd.

Ytterligare information

Biträdande direktör Tapio Penkkala, tfn 0295 390 434

Ämnesord: Radio , Radioutrustning , Föreskrifter , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print